contactus

Shinano International, Inc.
AKANE BLDG.3F, 4-1-31 AKASAKA, MINATO-KU,TOKYO 107-0052 JAPAN
TEL : +81-3-3584-6420

Tokyo Metro Ginza Line/Marunouchi Line [Akasakamitsuke Station] Exit-A (approx. 2-min. walk)
Tokyo Metro Hanzomon Line [Nagatacho Station] Exit-A (approx. 2-min. walk)
Tokyo Metro Namboku Line [Nagatacho Station] Exit-9a (approx. 6-min. walk)
Tokyo Metro Yurakucho Line [Nagatacho Station] Exit-6 (approx. 8-min. walk)
Tokyo Metro Chiyoda Line [Akasaka Station] Exit-1 (approx. 7-min. walk)